Om oss


Bernt Wagner Pommer

leg. fysioterapeut

Jag har lång erfarenhet av arbete inom rehabilitering, såväl idrottsskador, ortopedi (rörelse- och stödjeorganen), smärtproblematik, men också erfarenheter av neurologiska skador och geriatrik. Jag har även erfarenheter av hälsofrämjande arbete, ergonomi samt företagshälsovård.

Jag tog min sjukgymnastexamen -97 och har vidareutbildat mig och tagit högre examen Advanced examen in Orthopaedic Medicine International (OMI), idrottsmedicin, nervmobilisering, akupunktur m.m.

Sedan 2014 arbetar jag som privat fysioterapeut med avtal enligt LOF. Och sedan januari år 2022 driver jag även kliniken Hälsa i Helsingborg på Sköldenborgsgatan 3 i Helsingborg. 

Telefon: 0707-55 56 21       Mail: bernt@halsaihelsingborg.se