Fysioterapi

Sedan 2014 är fysioterapi en ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och är den benämning som ska användas för professionen. Fysioterapeuter har en unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga.

Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Rörelse utgör en grund för människans funktion och är också ett medel för individen att nå sina mål och därmed hälsa och livskvalitet.

Hur arbetar en fysioterapeut?

I processen ingår utredning, analys, fastställande av fysioterapi - eller funktionsdiagnos och prognos, målsättning och planering av behandling samt utvärdering av resultatet. I alla faser under den fortlöpande behandlingen sker detta i en direkt dialog med patienten.

Varför ska du välja en fysioterapeut?

Eftersom vi skiljer oss från andra ej legitimerade yrkesgrupper.

  • Legitimerade fysioterapeuter är verksamma under Hälso- och Sjukvårdslagen och granskas av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

  • Legitimerade fysioterapeuter arbetar enligt Högskoleverket evidensbaserat och uppfyller de medicinska grundkraven och kvalitetskraven vilket innebär att vi kan kvalitetssäkras.

  • Innehar Ansvarsförsäkring

  • Innehar Patientförsäkring Centrala begrepp inom fysioterapi

KROPPEN

Utgångspunkten för fysioterapin som handlar om upplevandet av kroppen och dess funktioner samt förmågan till rörelse. Smärta eller funktionsnedsättningar orsakade av skador eller sjukdomar manifesterar sig i kroppen.​

RÖRELSE

Genom kroppens rörelse kan människan uppfylla sina basala behov och därigenom förbättra hälsan och minimera ohälsan. Vid olika funktionsnedsättningar kan rörelse upplevas som något belastande som individen undviker.

Fysioterapeutens fokus är att få patienten aktiv, smärtlindrad och medveten om hur och genom vilka tekniker som kan få patienten att få tillbaka tilltron till sin egen förmåga.

INTERAKTION

Innefattar verbal och icke-verbal kommunikation av samspelet mellan fysioterapeuter och patienten. Individens inneboende resurser aktiveras vilket är en förutsättning för lärande och förändring. 

 


Behandling

ORTOPEDISK MANUELL TERAPI - OMT

Behandlingen kan vara smärtstillande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler samt behandling av det perifera nervsystemet. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera funktionstillståndet.

SMÄRTLINDRING

Manuella behandlingsmetoder

  • Mobilisering då fysioterapeuten töjer i leden. Påverkar stelheten samt ökar rörligheten och minskar smärtan.

  • Muskeltöjning → töjer stela och ömma muskler t.ex. i nacken, bröstryggen, ländryggen och axlarna m.fl.

  • Traktion → avlastar manuellt en led t.ex. nacke, ländrygg och höftled.

Akupunktur

  • Vid besvär av smärta vid huvudvärk, SHV (spänningshuvudvärk) samt cervikalt thorakalt och lumbalt.

TENS/EMS

  • Lindrar smärta samt minskar stelheten i muskulaturen.

Ultraljud

  • Behandlar lokal smärta, inflammation eller stelhet i muskulaturen.

RÖRELSE- OCH STÖDJEORGANEN

Rörelse- och stödjeorganen är en rehabiliterande behandling med syfte att stärka, mobilisera och smärtlindra problem i rörelser och stödjeorgan

STROKE - BEHANDLING/REHAB

Betoningen ligger på uppgiftsspecifik träning som är relevant och meningsfull för patienter t.ex mobilisering av rörelse - inskränkning, bålstabilitet, balansträning mm.

PARKINSONS SJUKDOM

Fysisk aktivitet, gångövning, trappträning, balansträning samt sträckövning bröstrygg, ländrygg, höftleder mm.

BASAL KROPPSKÄNNEDOM

Behandlingen är anpassad efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till få fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

ARTROSSKOLA - BOA

Bättre omhändertagande av patient med artros och är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet är att som patient få information om artros och hur det bäst kan omhändertas. Tips på egenvård samt genomgång av övningar.