I mitt arbete använder jag alltid munskydd och visir i behandling enl. Region Skånes regler, jag följer även basala hygienrutiner.

08.03.2021

Region Skåne vill att ni patienter även använder munskydd vid ert besök.