Om mig

 

Bernt Wagner Pommer

leg. fysioterapeut

Jag har lång erfarenhet av arbete inom rehabilitering, såväl idrottsskador, ortopedi (rörelse- och stödjeorganen), smärtproblematik, men också erfarenheter av neurologiska skador och geriatrik. Jag har även erfarenheter av hälsofrämjande arbete, ergonomi samt företagshälsovård.

Jag tog min sjukgymnastexamen -97 och har vidareutbildat mig och tagit högre examen Advanced examen in Orthopaedic Medicine International (OMI), idrottsmedicin, nervmobilisering, akupunktur m.m.